Amfi Terimleri ve Açıklamaları

Ana Sayfa Forumlar Amplifikatörler Amfi Terimleri ve Açıklamaları

 • Bu konu 0 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 3 yıl 1 ay önce teknoland tarafından güncellenmiştir.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #12604
  teknoland
  Anahtar yönetici

  Bu konuda amfilerin özelliklerine bakıldığında gördüğümüz terimler hakkında alıntı bilgiler vermeye çalışacağım. İnşallah işinize yarar, keyifli forumlar..

  Class A, B, AB, C, D, G ve H ne demektir?

  Ses sinyali elektriksel ve akustik ortamda pozitif ve negatif yönde salınım gösteren dalgalardan oluşur. Amplifikatörde sinyal yükseltilirken kullanılan yöntem ampliler arasında bir tür sınıflandırmayı gerektirmiştir. Bu sınıflandırma A, B, C, D,… gibi isimlendirmelerle anılır. Her bir tasarım sınıfının kendine has avantaj ve dezavantajları vardır. Kısaca özetleyecek olursak;

                                                                 i.      Class A: Bu tür tasarımlarda kaynaktan gelen sinyal yükseltilirken tek bir çıkış elemanı tarafından dalga bütünlüğü korunarak işlenir. Çıkış transistoru veya tüpünün kalitesi ve devre tasarımına bağlı olarak orijinal dalga formu en iyi şekilde korunur ve seste akıcılık ve bütünlük en üst düzeydedir. Girişte sinyal olsun veya olmasın sürekli olarak sabit bir akım çektiklerinden oldukça yüksek bir çalışma ısıları vardır.

  1.       Avantajları: Doğal ve yumuşak ses kalitesi. Tüplü cihazlar kadar organik ses sahip olmasına rağmen mümkün olan en düşük distorsiyon düzeyi. Son derece sıcak, hızlı ve kontrollü bas performansı. Hoparlör seçimi konusunda en kolay müşteri. Çok rahat ve otoriter hoparlör kontrolü. Mükemmele yakın akustik sahne yaratımı.

  2.       Dezavantajları: Yüksek çalışma sıcaklığı. Yüksek elektrik tüketimi. Yüksek güçlü tasarımlarda büyük ve ağır cihazlar. Yüksek fiyat.

   Class B: Class B amplilerde elektriksel verimliliği artırmak amacı ile çıkış transistorları giriş sinyalinin yalnızca pozitif veya negatif yarısını yükseltir. Çiftler halinde sinyalin her bir yarısı birleştirilerek tam ses sinyali çıkışa verilir. Burada her bir transistor sadece kendi çalışma bölgesinde elektrik aldıklarından Class B ampliler Class A cihazlara göre daha az ısınır ve daha verimli çalışırlar. Bu tip amplilerde en büyük sorun pozitif ve negatif sinyal bölgeler arasında geçiş sırasında oluşan senkron bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan bozulmadır. Buna crossover distorsiyonu denir. Bu distorsiyon nedeniyle genellikle odyofil tasarımlar yerine endüstriyel uygulamalarda yer bulurlar.

  1.       Avantajları: Elektrik tüketimi bakımından yüksek verim. Küçük ve hafif cihaz tasarımlarına elverişlilik. Düşük ısı üretimi.

  2.       Dezavantajları: Yüksek distorsiyon. Karmaşık müzik pasajlarında kabul edilemez ses kalitesi.

  Class A/B: Temel olarak Class B amplilerin geçişli ve tamamlayıcı çıkış katlarının özel olarak düzenlenerek belirli bir sinyal yüksekliğine kadar Class A biçiminde çalışabilmesini sağlayan ampli topolojisidir. Burada, çıkış transistoru veya tüpünün bias akımı sinyal yokluğunda (Class B’nin aksine) kapanmadan çok düşük bir bias akımıyla canlı tutulacak biçimde ayarlanır ve cihazın crossover distorsiyonundan etkilenmemesi sağlanır. Bu ampli tipi ticari üretimler arasında en yaygın kullanılan tasarımdır.

  1.       Avantajları: Yüksek elektriksel verimlilik. Başarılı tasarımlarda yüksek ses kalitesi. Düşük ısı yayımı. Küçük ve hafif cihazlar üretmeye elverişlilik.

  2.       Dezavantajları: Class A tasarımlar kadar yüksek ses kalitesine sahip değildir. Dikkatsiz tasarım ve kalitesiz malzeme ile felakete dönüşebilir.

   Class C: Giriş sinyalinin yüksekliğiyle orantılı olarak çıkış elemanlarını devreye sokan bir ampli tasarımıdır. Genellikle telekomünikasyon, telsiz ve yalnızca konuşma bandında çalışması öngörülen diğer ses sistemlerinde kullanılır. Hi-fi müzik sistemlerinde kullanılmaz.

  1.       Avantajları: Pilli ve taşınabilir iletişim cihazlarında yüksek enerji verimliliği sağlar.

  2.       Dezavantajları: Ses kalitesi genel olarak ayarlandığı orta dar bant dışında oldukça düşüktür.

   Class D: Giriş sinyalinin kare dalga formunda darbeler üzerine bindirilerek elde edilen yükseltme prensibini kullanan ampli topolojisidir. Kare dalga taşıyıcının yarattığı distorsiyon çıkış aşamasından hemen önce özel bir filtre devresi ile süzülerek temiz sinyal elde edilir. Kare dalga modülasyonunun frekansı ve temizliği ile orantılı olarak başarılı tasarımlar yapılabilmektedir. Gittikçe yaygınlaşan bu ampli tipi aktif

  yüksek güçlü anons sistemleri gibi geniş bant ses kalitesinin hayati önem taşımadığı sistemlerde başarı ile kullanılmaktadır. Son yıllarda geleneksel doğrusal ampli tipleri ile modülasyona dayalı Class D prensibi arasında rekabet gittikçe artarken ses kalite farkı da azalmaktadır.

  1.       Avantajları: Oldukça yüksek verimlilik. Çok küçük boyutlardan yüksek güçler alabilme. Son derece serin çalışma. Taşınabilir ve pilli cihazlarda esnek tasarımlara olanak verme. Yeterince yüksek frekanslarda modülasyon yapıldığında oldukça geniş çalışma bandı ve yüksek ses kalitesi.

  2.       Dezavantajları: Pek çoklarına göre lineer ampli tasarımlarına göre agresif ve kaba bir ses. Orta seslerde belirgin bir soğukluk. Karmaşık müzik pasajları ve çok katmanlı analog enstrümanlarda yetersiz detay çözümü.

  Class G: Bu ampli tasarımı temel olarak Class A/B amplilerin çıkış felsefesi ile kademeli bir besleme devresinin bileşiminden oluşur. A/B tasarımlardaki sabit besleme gerilimi yerine girişteki sinyalin genliğiyle orantılı olarak çıkış elemanlarının ihtiyaç duyabileceği voltaj kademeleri önceden seçilir. Bu şekilde elektriksel olarak daha verimli bir çalışma sağlanmış olur. Bu topoloji daha çok profesyonel seslendirmede kullanılan amplilerde yaygındır.

  1.       Avantajları: Çok az elektriksel kayıp. Çok düşük ısı yayımı. Yüksek ses kalitesi. Küçük boyutlu ve hafif  tasarımlar.

  2.       Dezavantajları: Başarısız tasarımlarda hızla değişen sinyal genliğine ayak uyduramayan voltaj seçimi sonucu sık sık genlik distorsiyonuna girilmesi. Pahalı ve onarılması güç cihazla

   Class H: Class G tasarımlara benzerler ancak burada çıkış elemanlarının besleme voltajı girişteki sinyalle orantılı olarak kademesiz veya çok sayıda kademe ile daha hassas kontrol edilir. Bu tür ampliler genellikle yüksek güçlü ve aşırı pahalı high-end ampliler ile profesyonel tur amplilerinde kullanılır. Birçok versiyonunda klasik analog besleme katı yerine yüksek frekanslı switch mode devreler kullanılır.

  1.       Avantajları: Elektriksel olarak bilinen en verimli tasarımlardan biridir. Hafif ve küçük ampliler üretmeye olanak verir.

  2.       Dezavantajları: Düşük bütçeli tasarımlarda yüksek THD. Odyofil hedeflere uygun olmayan ses kalitesi. Pahalı ve onarılması güç cihazlar.

  Stereo ve dual mono ampliler arasındaki fark nedir?

  Her iki ampli türü genel özellikleri bakımından oldukça benzer olmakla beraber bazı önemli farkları da vardır. Stereo amplilerde sağ ve sol kanallara ait devreler ayrıdır ancak bunları kontrol eden devreler ve güç kaynağı ortaktır. Dual mono yapıda ise aynı kasanın içinde ana güç trafosu dışında hemen hiçbir ortak elemanı olmayan iki ampli çalışır.  Hatta bazı tasarımlarda güç trafoları da tamamen ayrılmıştır. Dual Mono amplilerde en büyük avantaj, iki bağımsız kanaldaki sinyallerin birbirinden mümkün olduğunca yalıtılması ve bu sayede kayıtta yaratılmış ses sahnesinin olabildiğince korunmasıdır. Stereo amplilerin en belirgin avantajı ise görece düşük maliyetleridir.

  Tek bir kanaldan yapılan kayıt veya dinlemeyi ifade eden Latince Monoaural (tekişitsel) sözcüğünün kısa ve yaygın kullanımıdır. Mono seste bir ya da birden fazla hoparlörden tamamen aynı ses gelir ve derinlik algısı sağlayan bilgi yoktur. Stereo teknolojisi öncesi yıllarda yapılan mono kayıtlar modern stereo sistemlerde dinlendiğinde ses hoparlörlerin tam ortasından geliyormuş gibi algılanır.

  Latince kökenli Stereophonia (özdeş ses) sözcüğünün kısa ve yaygın kullanımıdır. İki kulağımızla işitmemize benzer biçimde müzik reprodüksiyonunu ifade eder. İki veya daha fazla sayıda hoparlörün dinleyiciye eşit uzaklıkta yerleştirilmesi ve bağımsız kanallardan sürülmesi ile elde edilir. Tek kanallı mono dinlemeye kıyasla daha gerçekçi bir dinleme sağlar.

  Analog ve dijital audio nedir?

  Analog sözcük anlamı olarak aslına özdeş demektir. Ses terminolojisinde kayıt ve dinleme sırasında elektriksel sinyalin tıpkı ses dalgaları gibi kesintisiz olduğunu belirtir. Dijital sözcüğü sayısal anlamına gelir ve dijital audio da sayısal ortamda saklanan veya yayımlanan ses demektir. Dijital ses sinyalleri analog orijinallerinden veya doğrudan canlı kayıt sırasında analog-dijital dönüştürücüler ile çok sayıda komşu dilimlere bölünerek sayısallaştırılır. Bu dilimlerin çokluğu seste kalitenin yükselmesini sağlar. Dijital ses sinyalleri dinlenmek istediğinde yeniden dijital-analog dönüştürücüler ile analog elektriksel sinyale dönüştürülür. Örneğin tüm CD çalıcılarda bu dönüştürücülerden bulunur.

  High end nedir?

  Sözcük olarak uç veya en yüksek nokta anlamındadır. Hi-fi terminolojisinde tasarlandığı ve üretildiği günün en yüksek teknik standartlarına sahip veya materyal kalitesi olarak erişilmesi güç kaliteye sahip özel üretim cihazlar için kullanılır. Bu tür cihazlar yalnızca teknik performansları ile değil, tasarım ve üretimlerindeki özgünlük ve yaratıcılık için de bu sınıfa dahil edilebilirler.

  Amplifikatör Çeşitleri

  Transistorlu ampli nedir?

  Sinyal işleme ve yükseltme için yarı iletken transistorları kullanan amplilerdir. Günümüzde yaygın olarak üretilen ve tercih edilen ampli tipidir.

  Lambalı veya tüplü ampli nedir?

  Sinyal işleme ve yükseltme için vakum tüpleri kullanılan amplilerdir. Genel kanının aksine tüplü ses cihazları antik nesneler değil, iyi tasarlanıp üretildiklerinde günümüz standartları içinde oldukça yüksek performans sunan ürünlerdir. Genellikle yüksek performans almanın bedeli transistorlu amplilere göre daha yüksektir.

  Power ampli nedir?

  Kaynak cihazlardan veya preampliden gelen düşük elektrik seviyesindeki ses sinyallerini hoparlörlerin ihtiyacı olan yüksek voltaj ve akım seviyesine yükseltmeye yarayan cihazlardır. Preampli ile ayrı ayrı şasilerde olabileceği gibi entegre ampli formunda tek bir şaside de olabilir.

  Entegre ampli nedir?

  Pre ve güç amplilerinin aynı şasi üzerinde tek bir cihaz olarak sunulduğu yükseltici tipidir. Ara bağlantı kabloları gerektirmediği ve yerleşimde pratiklik sağladığından müzikseverlerin çoğunluğunun tercih ettiği ampli tipidir. Bu tip amplilerde kaynak seçimi, ses kontrolü ve yükseltme işlemlerinin tümü tek cihazda yapılır.

  Preampli nedir?

  Zayıf ses sinyallerini güç amplifikatörünün algılayabileceği seviyeye kadar yükseltmeye yarayan ön yükselticidir. Genellikle kaynak seçimi, ses seviye kontrolü ve benzeri fonksiyonları da yerine getirir. Aynı zamanda CD çalıcı veya radyo gibi kaynak cihazlarla yükseltici arasında doğrudan bağlantı yapıldığında ortaya çıkabilecek empedans problemlerini de önler.

  Audio ve HiFi nedir?

  Sesin oluşumu, iletimi, işitilmesi ve reprodüksiyonunu ilgilendiren alanın tamamına verilen Latince kökenli isimdir audio.

  İşitilebilir ses spektrumunun tamamını kapsayacak biçimde ve orijinal sinyalde bozulmalara yol açmadan yapılan ses reprodüksiyonudur hifi. İngilizce High Fidelity sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. Sözcük anlamı olarak yüksek sadakat demektir ve kaydedilmiş orijinal müzik performansına olabildiğince yakın performansa işaret eder.

  kaynak : canlihifi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.